Ledamöter i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Hampus Holmgren   (M)      Ordförande  
Martina Nyman   (L)      Vice ordf  
Didrik von Seth   (C)      Ledamot  
Anders Ferbe   (S)      Ledamot  
Olov Hamilton   (V)      Ledamot  

Patrik Rahm   (M)      Ersättare  
Lasse Reuterberg   (DP)      Ersättare  
Gorges Barkho   (KD)      Ersättare  
Sara Holmgren   (S)      Ersättare  
Maria Uggla   (MP)      Ersättare  


1 av 1