Ingen bild
Namn Jörgen Jönsson
Politiskt parti (M)
E-post2 Jorgen.Jonsson@huddinge.se
   
Uppdrag
Socialnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden   2017-06-12 - 2018-12-31