Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndenLedamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 26 av 26.
Namn Parti Uppdrag
Tomas Selin (C) Ordförande
Anders Ferbe (S) 1:e vice ordförande
Martina Nyman (L) 2:e vice ordförande
Wille Birksten (S) Ledamot
Claes Thim (S) Ledamot
Nicole Ilias (S) Ledamot
Maria Uggla (MP) Ledamot
Anders Törnlund (V) Ledamot
Carina Tärnsby (M) Ledamot
Jörgen Jönsson (M) Ledamot
David Röstlund (M) Ledamot
Gorges Barkho (KD) Ledamot
Alexandra Ghialamas (SD) Ledamot

Lillemor Hult (S) Ersättare
Berit Sisell (S) Ersättare
Tommy Karlsson (S) Ersättare
Sanja Johansson (S) Ersättare
Caroline Palm (C) Ersättare
Cedric Fredmer (HP) Ersättare
Lasse Alm (V) Ersättare
Stefan Gustafsson (M) Ersättare
Rawan Almousa (M) Ersättare
Hamid Nabati (M) Ersättare
Viktor Dovresjö (L) Ersättare
Lasse Reuterberg (DP) Ersättare
Ulf Thalin (SD) Ersättare


Sida 1 av 1