Ingen bild
Namn Patrik Willingstam
Politiskt parti (DP)
   
Uppdrag
Förskolenämnden  
Gymnasienämnden  
Miljöberedningen  
Tidigare uppdrag Period