Ingen bild
Namn Patrik Willingstam
Politiskt parti (DP)
   
Uppdrag
Förskolenämnden  
Gymnasienämnden  
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse  
Kommunfullmäktige  
Tidigare uppdrag Period
Miljöberedningen   2017-03-15 - 2017-08-30