Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Patrik Willingstam
Politiskt Parti
E-post
Patrik.Villingstam@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 2 av 2.
Uppdrag
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Kommunfullmäktige
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 13 av 13.
Tidigare uppdrag Period
Bygglovs- och tillsynsnämnden 2023-02-17 - 2023-12-31
Bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskott 2023-02-28 - 2023-12-31
Förskolenämnden 2017-05-01 - 2018-12-31
Förskolenämndens arbetsutskott 2017-05-11 - 2018-12-31
Grundskolenämnden 2023-01-01 - 2023-02-17
Grundskolenämndens arbetsutskott 2023-01-01 - 2023-02-21
Gymnasienämnden 2017-02-13 - 2018-12-31
Huddinge kommuns näringslivsberedning 2019-03-06 - 2022-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse 2017-12-11 - 2018-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige 2019-01-14 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2019-01-13
Miljöberedningen 2017-03-15 - 2017-08-30