Ingen bild
Namn Alexandra Ghialamas
Politiskt parti (SD)
E-post2 Alexandra.Ghialamas@huddinge.se
   
Uppdrag
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden  
Socialnämnden  
Trygghets- och delaktighetsberedning  
Tidigare uppdrag Period