Ledamöter i (SD)

Namn Ort
Ann Clewett     
Annika Boström     
Arnold Boström     
Berit Schultz     
Bo Adolfsson     
Gerhard Miksche     
John Clewett     
Lars Johansson   Vårby  
Malena Karanovic     
Martin Nigals   Trångsund  
Mats Arkhem     
Rolf Lindberg     
Runar Finnman     
Sven Pernils     
Vakant     


1 av 1