Ledamöter i (SD)

Namn Ort
Ann Clewett     
Annika Boström     
Arnold Boström     
Berit Schultz     
Birgitta du Rées     
Bo Adolfsson     
John Clewett     
Lars Johansson   Vårby  
Martin Nigals   Trångsund  
Mats Arkhem     
Nils Nilsson   Vårby  
Sven Pernils     
Vakant     


1 av 1