Ingen bild
Namn Felix Byström
Politiskt parti (SD)
E-post2 Felix.Bystrom@huddinge.se
   
Uppdrag
Grundskolenämnden  
Klimat- och stadsmiljönämnden  
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Valberedningen  
Tidigare uppdrag Period