Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott

Mandatperiod
Sekreterare Fredrik Zethraeus
Namn Organisation Ort Uppdrag
Daniel Dronjak   (M)      Ordförande  
Bo Källström   (L)      Vice ordförande  
Christian Ottosson   (C)      Ledamot  
Ingalill Söderberg   (DP)   Trångsund   Ledamot  
Sara Heelge Vikmång   (S)      Ledamot  
Nujin Alacabek   (V)      Ledamot  
Anders Lönroth   (MP)      Ledamot  

Jelena Drenjanin   (M)      Ersättare  
Love Bergström   (M)      Ersättare  
Karl Henriksson   (KD)      Ersättare  
Lars Björkman   (HP)   Huddinge   Ersättare  
Rasmus Lenefors   (S)      Ersättare  
Anneli Sjöberg   (S)      Ersättare  
Kamile Ünver   (S)      Ersättare  


1 av 1