Sara Heelge Vikmång
Namn Sara Heelge Vikmång
Politiskt parti (S)
Telefon 0853530152
E-post2 Sara.heelge-vikmang@huddinge.se
   
Uppdrag
Arena Huddinge AB, styrelse  
Föreningen Arena Huddinge, styrelse  
Huddinge kommuns näringslivsberedning  
Kommunfullmäktige  
Kommuninvest Ekonomiska Förening, ombud  
Kommuninvest Ekonomiska Förening, ombud  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott  
Mälardalsråd  
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm  
Politisk styrgrupp för övergripande infrastrukturfrågor med anknytning till Sverigeförhandlingen och andra statliga och regionala aktörer  
SKL Kommuntus AB, ombud  
SRV Återvinning AB, ombud  
Södertörns Energi AB, styrelse  
Tidigare uppdrag Period
Arena Huddinge AB, styrelse   2016-09-12 - 2019-04-24
Arena Huddinge AB, styrelse   2015-05-11 - 2016-09-12
Demokratiberedningen   2016-03-14 - 2016-10-10
Föreningen Arena Huddinge, styrelse   2016-09-12 - 2019-04-24
Föreningen Arena Huddinge, styrelse   2015-04-24 - 2016-09-11
Grundskolenämnden   2015-01-01 - 2016-10-10
Gymnasienämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Gymnasienämnden   2006-11-01 - 2010-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse   2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse   2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Fastigheter AB, ombud   2016-01-01 - 2016-12-31
Huge Fastigheter AB, ombud   2015-01-28 - 2015-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse   2016-09-12 - 2017-11-17
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2013-01-29 - 2014-10-14
Kommuninvest Ekonomiska Förening, ombud   2020-01-01 - 2020-12-31
Kommuninvest Ekonomiska Förening, ombud   2016-09-28 - 2018-12-31
Kommunstyrelsen   2014-10-21 - 2018-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2016-09-28 - 2018-10-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2014-12-01 - 2016-09-27
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott   2016-06-16 - 2018-10-15
Krisledningsnämnden   2020-01-01 - 2020-10-31
Mälardalsråd   2015-01-01 - 2018-12-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm   2015-01-01 - 2018-12-31
Politisk styrgrupp för övergripande infrastrukturfrågor med anknytning till Sverigeförhandlingen och andra statliga och regionala aktörer   2016-06-16 - 2018-12-31
Rådet för fysisk planering   2016-08-31 - 2018-12-31
Samverkansforum för arbetsmarknadsfrågor   2015-01-28 - 2016-09-28
SKL Kommuntus AB, ombud   2020-01-01 - 2020-12-31
SKL Kommuntus AB, ombud   2019-01-01 - 2019-12-31
SKL Kommuntus AB, ombud   2015-01-28 - 2018-12-31
SRV Återvinning AB, ombud   2020-01-01 - 2020-12-31
SRV Återvinning AB, ombud   2019-01-01 - 2019-12-31
SRV Återvinning AB, ombud   2018-01-01 - 2018-12-31
SRV Återvinning AB, ombud   2017-01-01 - 2017-12-31
SRV Återvinning AB, ombud   2016-09-28 - 2016-12-31
Styrgrupp för gemensamma utvecklingsfrågor   2016-09-28 - 2018-12-31
Södertörns Energi AB, styrelse   2016-09-12 - 2019-04-21
Södertörns Energi AB, styrelse   2015-04-22 - 2016-09-12
Valberedningen   2017-03-27 - 2018-10-14