Sara Heelge Vikmång
Namn Sara Heelge Vikmång
Politiskt parti (S)
Telefon 0853530152
E-post2 Sara.heelge-vikmang@huddinge.se
   
Uppdrag
Arena Huddinge AB, styrelse  
Föreningen Arena Huddinge, styrelse  
Huddinge kommuns näringslivsberedning  
Kommunfullmäktige  
Kommuninvest Ekonomiska Förening, ombud  
Kommuninvest Ekonomiska Förening, ombud  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott  
Mälardalsråd  
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm  
Politisk styrgrupp för övergripande infrastrukturfrågor med anknytning till Sverigeförhandlingen och andra statliga och regionala aktörer  
Södertörns Energi AB, styrelse  
Tidigare uppdrag Period
Arena Huddinge AB, styrelse   2016-09-12 - 2019-04-24
Arena Huddinge AB, styrelse   2015-05-11 - 2016-09-12
Demokratiberedningen   2016-03-14 - 2016-10-10
Föreningen Arena Huddinge, styrelse   2016-09-12 - 2019-04-24
Föreningen Arena Huddinge, styrelse   2015-04-24 - 2016-09-11
Grundskolenämnden   2015-01-01 - 2016-10-10
Gymnasienämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Gymnasienämnden   2006-11-01 - 2010-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse   2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse   2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Fastigheter AB, ombud   2016-01-01 - 2016-12-31
Huge Fastigheter AB, ombud   2015-01-28 - 2015-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse   2016-09-12 - 2017-11-17
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2013-01-29 - 2014-10-14
Kommuninvest Ekonomiska Förening, ombud   2016-09-28 - 2018-12-31
Kommunstyrelsen   2014-10-21 - 2018-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2016-09-28 - 2018-10-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2014-12-01 - 2016-09-27
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott   2016-06-16 - 2018-10-15
Krisledningsnämnden   2020-01-01 - 2020-10-31
Mälardalsråd   2015-01-01 - 2018-12-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm   2015-01-01 - 2018-12-31
Politisk styrgrupp för övergripande infrastrukturfrågor med anknytning till Sverigeförhandlingen och andra statliga och regionala aktörer   2016-06-16 - 2018-12-31
Rådet för fysisk planering   2016-08-31 - 2018-12-31
Samverkansforum för arbetsmarknadsfrågor   2015-01-28 - 2016-09-28
SKL Kommuntus AB, ombud   2020-01-01 - 2020-12-31
SKL Kommuntus AB, ombud   2019-01-01 - 2019-12-31
SKL Kommuntus AB, ombud   2015-01-28 - 2018-12-31
SRV Återvinning AB, ombud   2020-01-01 - 2020-12-31
SRV Återvinning AB, ombud   2019-01-01 - 2019-12-31
SRV Återvinning AB, ombud   2018-01-01 - 2018-12-31
SRV Återvinning AB, ombud   2017-01-01 - 2017-12-31
SRV Återvinning AB, ombud   2016-09-28 - 2016-12-31
Styrgrupp för gemensamma utvecklingsfrågor   2016-09-28 - 2018-12-31
Södertörns Energi AB, styrelse   2016-09-12 - 2019-04-21
Södertörns Energi AB, styrelse   2015-04-22 - 2016-09-12
Valberedningen   2017-03-27 - 2018-10-14