Ledamöter i Politisk styrgrupp för övergripande infrastrukturfrågor med anknytning till Sverigeförhandlingen och andra statliga och regionala aktörer

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Daniel Dronjak   (M)      Ledamot  
Vakant   (L)      Ledamot  
Sara Heelge Vikmång   (S)      Ledamot  


1 av 1