Love Bergström
Namn Love Bergström
Politiskt parti (M)
Mobil 073 967 14 46
E-post1 lovebergstrom@hotmail.com
E-post2 Love.Bergstrom@huddinge.se
   
Uppdrag
Huddinges pensionärsråd  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott  
Södertörns Energi AB  
Äldreomsorgsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Grundskolenämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2016-11-29 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2016-11-28
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunstyrelsen   2017-03-27 - 2018-10-31
Kultur- och fritidsnämnden   2015-01-01 - 2017-08-31