Ledamöter i Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Mandatperiod
Sekreterare Anna Berglind
Namn Organisation Ort Uppdrag
Malin Danielsson   (L)   Skogås   Ordförande  
Christian Ottosson   (C)      1:e v ordf  
Sara Heelge Vikmång   (S)      2:e v ordf  
Gunilla Helmerson   (M)      Ledamot  
Daniel Dronjak   (M)      Ledamot  
Ann-Marie Högberg   (S)   Huddinge   Ledamot  
Britt Björneke   (V)      Ledamot  

Love Bergström   (M)      Ersättare  
Karl Henriksson   (KD)   Skogås   Ersättare  
Ingalill Söderberg   (DP)   Trångsund   Ersättare  
Lars Björkman   (HP)   Huddinge   Ersättare  
Yosef Sigal   (S)      Ersättare  
Rasmus Lenefors   (S)      Ersättare  
Anders Abel   (MP)      Ersättare  


1 av 1