Ledamöter i Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Mandatperiod
Sekreterare Ester Andréasson
Namn Organisation Ort Uppdrag
Malin Danielsson   (L)   Skogås   Ordförande  
Gunilla Helmerson   (M)      Vice ordförande  
Daniel Dronjak   (M)      Ledamot  
Christian Ottosson   (C)      Ledamot  
Sara Heelge Vikmång   (S)      Ledamot  
Vakant   (S)      Ledamot  
Marica Lindblad   (MP)      Ledamot  

Jelena Drenjanin   (M)      Ersättare  
Ingalill Söderberg   (DP)   Trångsund   Ersättare  
Karl Henriksson   (KD)   Skogås   Ersättare  
Lars Björkman   (HP)   Huddinge   Ersättare  
Ann-Marie Högberg   (S)   Huddinge   Ersättare  
Birgitta Ljung   (MP)      Ersättare  
Britt Björneke   (V)      Ersättare  


1 av 1