Ledamöter i Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Mandatperiod
Sekreterare Anna Berglind
Namn Organisation Ort Uppdrag
Malin Danielsson   (L)   Skogås   Ordförande  
Gunilla Helmerson   (M)      Vice ordförande  
Daniel Dronjak   (M)      Ledamot  
Christian Ottosson   (C)      Ledamot  
Sara Heelge Vikmång   (S)      Ledamot  
Ann-Marie Högberg   (S)   Huddinge   Ledamot  
Birgitta Ljung   (MP)      Ledamot  

Jelena Drenjanin   (M)      Ersättare  
Ingalill Söderberg   (DP)   Trångsund   Ersättare  
Karl Henriksson   (KD)   Skogås   Ersättare  
Lars Björkman   (HP)   Huddinge   Ersättare  
Tomas Henriksson   (S)   Segeltorp   Ersättare  
Anders Lönroth   (MP)      Ersättare  
Britt Björneke   (V)      Ersättare  


1 av 1