Ledamöter i Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Mandatperiod
Sekreterare Lena Mittal
Namn Organisation Ort Uppdrag
Emil Högberg   (S)      Ordförande  
Tomas Selin   (C)      1:e vice ordförande  
Love Bergström   (M)      2:e vice ordförande  
Eeva Laine   (S)      Ledamot  
Anders Abel   (MP)      Ledamot  
Bo Källström   (L)      Ledamot  
Martin Nigals   (SD)   Trångsund   Ledamot  

Yossi Sigal   (S)      Ersättare  
Henrik Juhlin   (C)      Ersättare  
Christian Stulen   (HP)      Ersättare  
Nujin Alacabek   (V)      Ersättare  
Daniel Dronjak   (M)      Ersättare  
Ingalill Söderberg   (DP)   Trångsund   Ersättare  
Alexandra Ghialamas   (SD)      Ersättare  


1 av 1