Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Yossi Sigal
Politiskt Parti
(S)
E-post
Yossi.Sigal2@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 4 av 4.
Uppdrag
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens klimat- och miljöutskott
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 17 av 17.
Tidigare uppdrag Period
Bygglovs- och tillsynsnämnden 2019-01-01 - 2020-12-13
Bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskott 2019-01-01 - 2020-12-13
Föreningen Svenskt Vatten, ombud 2021-02-24 - 2021-12-31
Föreningen Sveriges Ekokommuner, ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen 2021-11-08 - 2022-10-15
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2018-10-24 - 2022-10-30
Miljöberedningen 2016-11-23 - 2018-12-31
Miljöberedningen 2015-06-17 - 2016-11-23
Miljönämnden 2011-01-01 - 2014-12-31
Natur- och byggnadsnämnden 2017-11-06 - 2018-12-31
Natur- och byggnadsnämnden 2015-05-11 - 2017-11-06
Natur- och byggnadsnämnden 2015-01-01 - 2015-05-11
Natur- och byggnadsnämnden, arbetsutskott 2017-09-18 - 2018-12-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm 2021-11-08 - 2022-12-31
Rådet för fysisk planering 2017-10-25 - 2018-12-31