Ingen bild
Namn Yosef Sigal
Politiskt parti (S)
Mobil 070 820 85 78
E-post1 segeltorp@famsigal.com
E-post2 Yossi.Sigal@huddinge.se
   
Uppdrag
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott  
Miljöberedningen  
Natur- och byggnadsnämnden  
Rådet för fysisk planering  
Tidigare uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Miljöberedningen   2015-06-17 - 2016-11-23
Miljönämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Natur- och byggnadsnämnden   2015-05-11 - 2017-11-06
Natur- och byggnadsnämnden   2015-01-01 - 2015-05-11