Ingen bild
Namn Yossi Sigal
Politiskt parti (S)
E-post2 Yossi.Sigal2@huddinge.se
   
Uppdrag
Föreningen Sveriges Ekokommuner, ombud  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott  
Tidigare uppdrag Period
Bygglovs- och tillsynsnämnden   2019-01-01 - 2020-12-13
Bygglovs- och tillsynsnämnden, arbetsutskott   2019-01-01 - 2020-12-13
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Miljöberedningen   2016-11-23 - 2018-12-31
Miljöberedningen   2015-06-17 - 2016-11-23
Miljönämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Natur- och byggnadsnämnden   2017-11-06 - 2018-12-31
Natur- och byggnadsnämnden   2015-05-11 - 2017-11-06
Natur- och byggnadsnämnden   2015-01-01 - 2015-05-11
Natur- och byggnadsnämnden, arbetsutskott   2017-09-18 - 2018-12-31
Rådet för fysisk planering   2017-10-25 - 2018-12-31