Kommunstyrelsens klimat- och miljöutskott

Sekreterare: Lena Mittal

Ledamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 14 av 14.
Namn Parti Uppdrag
Anders Lönroth (MP) Ordförande
Henrik Juhlin (C) 1 vice ordförande
Diana Molinsky (M) Andre vice ordförande
Yossi Sigal (S) Ledamot
Kamile Ünver (S) Ledamot
Cecilia Nordin (DP) Ledamot
Felix Byström (SD) Ledamot

Emil Högberg (S) Ersättare
Annie Östlund (C) Ersättare
Lars Björkman (HP) Ersättare
Robert Forsman (V) Ersättare
Hampus Holmgren (M) Ersättare
Karl Henriksson (KD) Ersättare
Sven Pernils (SD) Ersättare


Sida 1 av 1