Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Cecilia Nordin
Politiskt Parti
E-post
Cecilia.Nordin2@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 9 av 9.
Uppdrag
Beredning för trygghet, prevention och demokrati
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens klimat- och miljöutskott
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
Socialnämnden
Valberedningen
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 3 av 3.
Tidigare uppdrag Period
Klimat- och stadsmiljönämnden 2020-08-31 - 2021-08-22
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor 2019-11-04 - 2022-10-14
Socialnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31