Ingen bild
Namn Cecilia Nordin
Politiskt parti (DP)
E-post2 Cecilia.Nordin2@huddinge.se
   
Uppdrag
Klimat- och stadsmiljönämnden  
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Socialnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Socialnämnden   2019-01-01 - 2019-12-31