Ledamöter i Trygghets- och delaktighetsberedningen

Mandatperiod
Sekreterare Lena Mittal
Namn Organisation Ort Uppdrag
Ingalill Söderberg   (DP)   Trångsund   Ordförande  
Carina Tärnsby   (M)      1:e vice ordf  
Rasmus Lenefors   (S)      2:e vice ordf  
Diana Molinsky   (M)      Ledamot  
Bengt Sundbaum   (C)      Ledamot  
Per Johansson   (L)      Ledamot  
Jonas Söderstrand   (KD)      Ledamot  
Lars Björkman   (HP)   Huddinge   Ledamot  
Aza Cheragwandi   (S)      Ledamot  
Nujin Alacabek   (V)      Ledamot  
Frida Andersson   (MP)      Ledamot  
Alexandra Ghialamas   (SD)      Ledamot  

Linda von Fircks   (M)      Ersättare  
Attila Kuru   (M)      Ersättare  
Tomas Selin   (C)      Ersättare  
Martina Nyman   (L)      Ersättare  
Johan Mases   (KD)      Ersättare  
Lars Andersson   (DP)      Ersättare  
Christian Stulen   (HP)      Ersättare  
Pran Malhotra   (S)      Ersättare  
Britt Flodetorp   (S)      Ersättare  
Arne Tärnblom   (V)      Ersättare  
Roger Urbanski   (SD)      Ersättare  


1 av 1