Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Stina Angré
Politiskt Parti
(C)
E-post
stina.angre@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 2 av 2.
Uppdrag
Förskolenämnden
Förskolenämndens arbetsutskott
Ledamoten har inga avslutade uppdrag.