Ledamöter i Förskolenämnden

Mandatperiod
Sekreterare Lena Gammal
Namn Organisation Ort Uppdrag
Karl Henriksson   (KD)   Skogås   Ordförande  
Mats Österholm   (M)      1:e vice ordf  
Carina Sundström   (MP)      2:e vice ordf  
Caroline Örtholm   (M)      Ledamot  
Jörgen Jönsson   (M)      Ledamot  
Johan Knutz   (L)      Ledamot  
Patrik Willingstam   (DP)      Ledamot  
Sven Pernils   (SD)      Ledamot  
Erling Karlsson   (S)      Ledamot  
Petra Östlund   (S)      Ledamot  
Per Callenberg   (S)      Ledamot  
Liz Trana   (S)      Ledamot  

Amir Seyfeddini   (M)   Huddinge   Ersättare  
Alma Mehinovic   (M)      Ersättare  
Christopher Smith   (L)      Ersättare  
Emma Zachrisson   (C)      Ersättare  
Richard Rönnklint   (KD)      Ersättare  
Lisbeth Krogh   (HP)      Ersättare  
Mats Arkhem   (SD)      Ersättare  
Pran Malhotra   (S)      Ersättare  
Johan Hagman   (S)   Huddinge   Ersättare  
Carina Andersson   (S)   Huddinge   Ersättare  
Tomas Nordström   (MP)      Ersättare  
Konrad Hyltén   (V)      Ersättare  


1 av 1