Ledamöter i Förskolenämnden

Mandatperiod
Sekreterare Ewa-Marie Ås
Namn Organisation Ort Uppdrag
Tomas Selin   (C)      Ordförande  
Mats Österholm   (M)      1:e vice ordf  
Aza Cheragwandi   (S)      2:e vice ordf  
Anna Sjösten Yderhag   (M)      Ledamot  
Shadi Domat   (L)      Ledamot  
Roksana Schnittger   (KD)      Ledamot  
Mikael Tångring   (DP)      Ledamot  
Liz Trana   (S)      Ledamot  
Carina Andersson   (S)      Ledamot  
Sonia Benavente   (V)      Ledamot  
Malin Ahlgren   (V)      Ledamot  
Sven Pernils   (SD)      Ledamot  

Jonas Sindahl   (M)      Ersättare  
Alexander Plogfelt   (M)      Ersättare  
Vakant   (M)      Ersättare  
Emelie Dahlgren Källbäck   (C)      Ersättare  
Viktor Dovresjö   (L)      Ersättare  
Niclas Kjäll   (HP)      Ersättare  
Pran Malhotra   (S)      Ersättare  
Nora Salem   (S)      Ersättare  
Sasan Akhtari   (S)      Ersättare  
Simon Tuhkunen   (V)      Ersättare  
Tomas Nordström   (MP)      Ersättare  
Ayda Farouh   (SD)      Ersättare  


1 av 1