Ingen bild
Namn Marzieh Amiri
Politiskt parti (S)
E-post2 Marzieh.Amiri@huddinge.se
   
Uppdrag
Grundskolenämnden  
Kommunfullmäktige  
Tidigare uppdrag Period
Natur- och byggnadsnämnden   2016-11-14 - 2018-12-31
Natur- och byggnadsnämnden, arbetsutskott   2015-01-01 - 2018-12-31