Pran Malhotra
Namn Pran Malhotra
Politiskt parti (S)
E-post2 Pran.Malhotra@huddinge.se
   
Uppdrag
Förskolenämnden  
Kommunfullmäktige  
Trygghets- och delaktighetsberedning  
Tidigare uppdrag Period
Demokratiberedningen   2018-10-15 - 2018-12-17
Demokratiberedningen   2015-03-16 - 2018-10-14
Förskolenämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Huddinges brottsförebyggande råd   2015-01-28 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14