Ledamöter i Förskolenämndens arbetsutskott

Mandatperiod
Sekreterare Ewa-Marie Ås
Namn Organisation Ort Uppdrag
Tomas Selin   (C)      Ordförande  
Mats Österholm   (M)      1:e vice ordförande  
Aza Cheragwandi   (S)      2:e vice ordförande  
Shadi Domat   (L)      Ledamot  
Sonia Benavente   (V)      Ledamot  

Anna Sjösten Yderhag   (M)      Ersättare  
Mikael Tångring   (DP)      Ersättare  
Roksana Schnittger   (KD)      Ersättare  
Liz Trana   (S)      Ersättare  
Tomas Nordström   (MP)      Ersättare  


1 av 1