Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Ulrika Wennberg
Politiskt Parti
(M)
E-post
Ulrika.Wennberg@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 3 av 3.
Uppdrag
Förskolenämnden
Förskolenämndens arbetsutskott
SRV Återvinning AB, styrelse
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 22 av 22.
Tidigare uppdrag Period
Bygglovs- och tillsynsnämnden 2022-04-25 - 2022-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB , lekmanarevision 2019-04-11 - 2023-03-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB , lekmanarevision 2017-12-11 - 2019-04-01
Huddinge Samhällsfastigheter AB , lekmanarevision 2015-04-01 - 2019-04-01
Huge Bostäder AB, lekmannarevision 2019-04-11 - 2023-03-31
Huge Bostäder AB, lekmannarevision 2017-12-11 - 2019-04-01
Huge Bostäder Holdingbolag AB 2018-12-17 - 2023-04-30
Huge Fastigheter AB, revision 2015-04-25 - 2017-11-17
Kommunfullmäktige 2017-05-23 - 2017-06-12
Kommunrevision 2019-01-01 - 2022-08-01
Kommunrevision 2015-01-01 - 2018-12-31
SRV Återvinning AB, lekmannarevision 2019-04-11 - 2023-03-31
SRV Återvinning AB, lekmannarevision 2016-03-14 - 2019-04-24
Söderenergi AB 2016-03-14 - 2019-05-21
Söderenergi AB 2015-05-21 - 2016-03-14
Söderenergi, lekmannarevision 2019-04-11 - 2023-03-31
Södertörns Energi AB, lekmannarevision 2019-04-11 - 2023-03-27
Södertörns Energi AB, lekmannarevision 2016-03-14 - 2019-04-25
Södertörns Energi AB, lekmannarevision 2015-04-25 - 2016-03-14
Södertörns Fjärrvärme AB, lekmannarevision 2019-04-11 - 2023-03-27
Södertörns Fjärrvärme AB, lekmannarevision 2015-04-25 - 2019-04-25
Tyresåns Vattenvårdsförbund, styrelse 2016-04-11 - 2017-04-24