Ingen bild
Namn Ulrika Wennberg
Politiskt parti (M)
   
Uppdrag
Huddinge Samhällsfastigheter AB , lekmanarevision  
Huddinge Samhällsfastigheter AB , lekmanarevision  
Huge Bostäder AB, lekmannarevision  
Huge Bostäder Holdingbolag AB  
Kommunrevision  
SRV Återvinning AB, lekmannarevision  
Söderenergi AB  
Södertörns Energi AB, revision  
Södertörns Fjärrvärme AB, revision  
Tidigare uppdrag Period
Huge Fastigheter AB, revision   2015-04-25 - 2017-11-17
Kommunfullmäktige   2017-05-23 - 2017-06-12
Kommunrevision   2015-01-01 - 2018-12-31
Söderenergi AB   2015-05-21 - 2016-03-14
Södertörns Energi AB, revision   2015-04-25 - 2016-03-14
Tyresåns Vattenvårdsförbund, styrelse   2016-04-11 - 2017-04-24