Ingen bild
Namn Ulrika Wennberg
Politiskt parti (M)
   
Uppdrag
Huge Fastigheter AB, revision  
Kommunfullmäktige  
Kommunrevision  
SRV Återvinning AB, lekmannarevision  
Söderenergi AB  
Södertörns Energi AB, revision  
Södertörns Fjärrvärme AB, revision  
Södertörns Utvecklingscentrum AB  
Tidigare uppdrag Period
Söderenergi AB   2015-05-21 - 2016-03-14
Södertörns Energi AB, revision   2015-04-25 - 2016-03-14
Tyresåns Vattenvårdsförbund, styrelse   2016-04-11 - 2017-04-24