Ingen bild
Namn Ulrika Wennberg
Politiskt parti (M)
   
Uppdrag
Huddinge Samhällsfastigheter AB , lekmanarevision  
Huddinge Samhällsfastigheter AB , lekmanarevision  
Huge Bostäder AB, lekmannarevision  
Kommunrevision  
SRV Återvinning AB, lekmannarevision  
Söderenergi AB  
Södertörns Energi AB, revision  
Södertörns Fjärrvärme AB, revision  
Tidigare uppdrag Period
Huge Fastigheter AB, revision   2015-04-25 - 2017-11-17
Kommunfullmäktige   2017-05-23 - 2017-06-12
Söderenergi AB   2015-05-21 - 2016-03-14
Södertörns Energi AB, revision   2015-04-25 - 2016-03-14
Tyresåns Vattenvårdsförbund, styrelse   2016-04-11 - 2017-04-24