Ledamöter i SRV Återvinning AB, styrelse

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Bengt Säberg   (M)   Huddinge   Ledamot  
Erling Karlsson   (S)      Ledamot  

Tommy Sköldby   (C)      Ersättare  
Marica Lindblad   (MP)      Ersättare  


1 av 1