Marica Lindblad
Namn Marica Lindblad
Politiskt parti (MP)
Telefon 08 535 301 50
E-post1 marica.lindblad@huddinge.se
   
Uppdrag
Föreningen Arena Huddinge, ombud  
Föreningen Spårvagnsstädernas styrelse  
Kommunfullmäktige  
Kommunförbundet Stockholms län  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott  
Miljöberedningen  
SRV Återvinning AB, styrelse  
Södertörns Energi AB, ombud  
Tyresåns Vattenvårdsförbund, styrelse  
Tidigare uppdrag Period
Föreningen Arena Huddinge, ombud   2017-01-01 - 2017-12-31
Föreningen Arena Huddinge, ombud   2016-01-01 - 2016-12-31
Föreningen Arena Huddinge, ombud   2015-01-28 - 2015-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse   2011-03-07 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunförbundet Stockholms län   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunstyrelsen   2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsen   2006-11-01 - 2010-10-31
Miljönämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Miljövårdsråd   2011-01-24 - 2014-12-31
Planerings- och personalutskottet   2010-12-01 - 2014-11-30
Planerings- och personalutskottet   2006-12-01 - 2010-11-30
Samhällsbyggnadsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
SRV Återvinning AB, styrelse   2011-04-24 - 2015-04-23
Södertörns Energi AB, ombud   2017-01-01 - 2017-12-31
Södertörns Energi AB, ombud   2016-01-01 - 2016-12-31
Södertörns Energi AB, ombud   2015-01-28 - 2015-12-31
Tyresåns Vattenvårdsförbund, styrelse   2011-04-22 - 2015-04-23