Marica Lindblad
Namn Marica Lindblad
Politiskt parti (MP)
   
Uppdrag
SRV Återvinning AB, styrelse  
Tidigare uppdrag Period
Föreningen Arena Huddinge, ombud   2018-01-01 - 2018-08-13
Föreningen Arena Huddinge, ombud   2017-01-01 - 2017-12-31
Föreningen Arena Huddinge, ombud   2016-01-01 - 2016-12-31
Föreningen Arena Huddinge, ombud   2015-01-28 - 2015-12-31
Föreningen Spårvagnsstädernas styrelse   2015-01-28 - 2018-08-13
Huge Fastigheter AB, styrelse   2011-03-07 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen   2014-10-21 - 2018-08-20
Kommunstyrelsen   2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsen   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2015-08-01 - 2018-08-13
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott   2014-12-01 - 2018-08-13
Miljöberedningen   2015-06-17 - 2018-08-13
Miljönämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Miljövårdsråd   2011-01-24 - 2014-12-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm   2015-01-01 - 2018-08-20
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm   2011-01-01 - 2014-12-31
Planerings- och personalutskottet   2010-12-01 - 2014-11-30
Planerings- och personalutskottet   2006-12-01 - 2010-11-30
Samhällsbyggnadsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
SRV Återvinning AB, styrelse   2015-04-16 - 2019-04-16
SRV Återvinning AB, styrelse   2011-04-24 - 2015-04-23
Södertörns Energi AB, ombud   2018-01-01 - 2018-08-13
Södertörns Energi AB, ombud   2017-01-01 - 2017-12-31
Södertörns Energi AB, ombud   2016-01-01 - 2016-12-31
Södertörns Energi AB, ombud   2015-01-28 - 2015-12-31
Tyresåns Vattenvårdsförbund, styrelse   2017-02-13 - 2019-04-24
Tyresåns Vattenvårdsförbund, styrelse   2011-04-22 - 2015-04-23