Emil Högberg
Namn Emil Högberg
Politiskt parti (S)
Mobil 08 535 301 45
E-post2 emil.hogberg@huddinge.se
   
Uppdrag
Kommunförbundet Stockholms län  
Tidigare uppdrag Period
Arena Huddinge AB, styrelse   2015-04-01 - 2016-09-12
Demokrati- och mångfaldsberedning   2010-11-01 - 2014-10-31
Föreningen Arena Huddinge, styrelse   2015-04-24 - 2016-06-16
Grundskolenämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse   2015-01-01 - 2016-06-16
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunförbundet Stockholms län   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommuninvest Ekonomiska Förening, ombud   2015-01-28 - 2016-06-15
Kommunstyrelsen   2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2014-12-01 - 2016-06-16
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott   2014-12-01 - 2016-06-15
Miljöberedningen   2015-06-17 - 2016-06-15
Planerings- och personalutskottet   2010-12-01 - 2014-11-30
Politisk styrgrupp för övergripande infrastrukturfrågor med anknytning till Sverigeförhandlingen och andra statliga och regionala aktörer   2016-03-30 - 2016-06-15
Rådet för fysisk planering   2015-06-17 - 2016-06-16
Samverkansforum för arbetsmarknadsfrågor   2011-01-01 - 2014-12-31
SRV Återvinning AB, ombud   2016-01-01 - 2016-06-15
SRV Återvinning AB, ombud   2015-01-28 - 2015-12-31
Styrgrupp för gemensamma utvecklingsfrågor   2015-01-28 - 2016-06-15
Södertörns Energi AB   2015-04-22 - 2016-06-16
Södertörns Energi AB   2011-04-24 - 2015-04-22
Tillfällig politisk styrgrupp för Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn   2015-01-28 - 2016-03-30
Valberedningen   2014-10-21 - 2016-06-16
Valberedningen   2010-11-01 - 2014-10-20