Ledamöter i Mälardalsråd

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Gunilla Helmerson   (M)      Ledamot  
Sara Heelge Vikmång   (S)      Ledamot  

Nicholas Nikander   (L)      Ersättare  
Rasmus Lenefors   (S)      Ersättare  


1 av 1