Förtroendevald

Fotografi av Gunilla Helmerson
Namn
Gunilla Helmerson
Politiskt Parti
(M)
E-post
gunilla.helmerson@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 8 av 8.
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden
Bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskott
Huge Bostäder AB, styrelse
Kommunfullmäktige
Mälardalsråd
Valberedningen
Valnämnden
Valnämndens arbetsutskott
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 23 av 23.
Tidigare uppdrag Period
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse 2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse 2019-01-01 - 2022-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse 2017-12-11 - 2018-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse 2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse 2016-09-12 - 2017-11-17
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige 2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige 2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen 2018-10-16 - 2022-10-15
Kommunstyrelsen 2014-10-21 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen 2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsen 2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2018-10-24 - 2022-10-30
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2014-12-01 - 2018-10-15
Miljöberedningen 2015-06-17 - 2016-12-14
Mälardalsråd 2019-01-01 - 2022-12-31
Mälardalsråd 2015-01-01 - 2018-12-31
Planerings- och personalutskottet 2010-12-01 - 2014-11-30
Planerings- och personalutskottet 2006-12-01 - 2010-11-30
Socialnämnden 2015-01-01 - 2017-08-31
Socialnämnden 2011-01-01 - 2014-12-31
Socialnämnden 2007-01-01 - 2010-12-31