Ledamöter i Bygglovs- och tillsynsnämnden

Mandatperiod
Sekreterare Ewa-Marie Ås
Namn Organisation Ort Uppdrag
Love Bergström   (M)      Ordförande  
Henrik Juhlin   (C)      1:e vice ordf  
Britt Björneke   (V)      2:e vice ordf  
Claes-Johan Bonde   (M)      Ledamot  
Sofia Knutz   (L)      Ledamot  
Leif Dyrvall   (DP)   Skogås   Ledamot  
Robert Andersson   (HP)      Ledamot  
Khalida Marefat   (S)      Ledamot  
Yossi Sigal   (S)      Ledamot  
Konstantinos Tsampazis   (S)      Ledamot  
Peter Johansson   (MP)      Ledamot  
Runar Finnman   (SD)      Ledamot  

Cecilia Sundberg   (M)      Ersättare  
Hans Wallenborg   (M)      Ersättare  
Heinrich von Fircks   (M)      Ersättare  
Lars Berkesten   (C)      Ersättare  
Jan Forsell   (L)      Ersättare  
Richard Rönnklint   (KD)      Ersättare  
Seija Gregor   (S)      Ersättare  
Ronny Frithiof   (S)      Ersättare  
Nathalie Åkesson   (S)      Ersättare  
Birger Winsa   (S)      Ersättare  
Robert Forsman   (V)      Ersättare  
Bo Andersson   (SD)      Ersättare  


1 av 1