Ledamöter i Bygglovs- och tillsynsnämnden

Mandatperiod
Sekreterare Ewa-Marie Ås
Namn Organisation Ort Uppdrag
Love Bergström   (M)      Ordförande  
Henrik Juhlin   (C)      1:e vice ordf  
Britt Björneke   (V)      2:e vice ordf  
Claes-Johan Bonde   (M)      Ledamot  
Sofia Knutz   (L)      Ledamot  
Jonas Andersson   (DP)      Ledamot  
Robert Andersson   (HP)      Ledamot  
Khalida Marefat   (S)      Ledamot  
Yossi Sigal   (S)      Ledamot  
Vakant   (S)      Ledamot  
Peter Johansson   (MP)      Ledamot  
Thomas Fredriksson   (SD)      Ledamot  

Cecilia Sundberg   (M)      Ersättare  
Hans Wallenborg   (M)      Ersättare  
Heinrich von Fircks   (M)      Ersättare  
Lars Berkesten   (C)      Ersättare  
Jan Forsell   (L)      Ersättare  
Richard Rönnklint   (KD)      Ersättare  
Konstantinos Tsampazis   (S)      Ersättare  
Seija Gregor   (S)      Ersättare  
Ronny Frithiof   (S)      Ersättare  
Nathalie Åkesson   (S)      Ersättare  
Robert Forsman   (V)      Ersättare  
Runar Finnman   (SD)      Ersättare  


1 av 1