Ledamöter i Bygglovs- och tillsynsnämnden

Mandatperiod
Sekreterare Matilda Hansson Vigedal
Namn Organisation Ort Uppdrag
Cem Delen   (L)      Ordförande  
Henrik Juhlin   (C)      1:e vice ordf  
Britt Björneke   (V)      2:e vice ordf  
Claes-Johan Bonde   (M)      Ledamot  
Cecilia Sundberg   (M)      Ledamot  
Thomas Hanbo   (DP)      Ledamot  
Robert Andersson   (HP)      Ledamot  
Khalida Marefat   (S)      Ledamot  
Konstantinos Tsampazis   (S)      Ledamot  
Ronny Frithiof   (S)      Ledamot  
Peter Johansson   (MP)      Ledamot  
Bo Andersson   (SD)      Ledamot  

Hans Wallenborg   (M)      Ersättare  
Heinrich von Fircks   (M)      Ersättare  
Ulrika Wennberg   (M)      Ersättare  
Lars Berkesten   (C)      Ersättare  
Erik Tolf   (L)      Ersättare  
Richard Rönnklint   (KD)      Ersättare  
Birger Winsa   (S)      Ersättare  
Jeanette Dahlgren   (S)      Ersättare  
Johan Pettersson   (S)      Ersättare  
Pran Malhotra   (S)      Ersättare  
Robert Forsman   (V)      Ersättare  
Stefan Bergfors   (SD)      Ersättare  


1 av 1