Ingen bild
Namn Ronny Frithiof
Politiskt parti (S)
E-post2 Ronny.Frithiof@huddinge.se
   
Uppdrag
Bygglovs- och tillsynsnämnden  
Huddinge hemvärnsförening, styrelse  
Tidigare uppdrag Period
Huddinge hemvärnsförening, styrelse   2015-01-01 - 2018-12-31
Huddinge hemvärnsförening, styrelse   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2012-10-08 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Miljönämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Natur- och byggnadsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Natur- och byggnadsnämnden, arbetsutskott   2015-01-01 - 2018-12-31
Valnämnden   2014-04-07 - 2014-12-31