Ledamöter i Huddinge hemvärnsförening, styrelse

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Peter Höög   (M)      Ledamot  

Ronny Frithiof   (S)      Ersättare  


1 av 1