Förtroendevald

Fotografi av Peter Höög
Namn
Peter Höög
Politiskt Parti
(M)
E-post
Peter.Hoog@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 3 av 3.
Uppdrag
Huddinge hemvärnsförening, styrelse
Kommunfullmäktige
Socialnämnden
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 12 av 12.
Tidigare uppdrag Period
Huddinge hemvärnsförening, styrelse 2019-01-01 - 2022-12-31
Huddinges funktionshinderråd 2019-01-30 - 2022-12-31
Huddinges pensionärsråd 2019-01-30 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige 2019-06-05 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2019-06-04
Kommunfullmäktige 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige 2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige 2006-11-01 - 2010-10-31
Kultur- och fritidsnämnden 2015-01-01 - 2018-12-31
Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-09 - 2014-12-31
Kultur- och fritidsnämnden 2006-11-01 - 2010-12-31
Vård- och omsorgsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31