Peter Höög
Namn Peter Höög
Politiskt parti (M)
E-post2 Peter.Hoog@huddinge.se
   
Uppdrag
Huddinge hemvärnsförening, styrelse  
Huddinges funktionshinderråd  
Huddinges pensionärsråd  
Kommunfullmäktige  
Vård- och omsorgsnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2019-06-05 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2019-06-04
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kultur- och fritidsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Kultur- och fritidsnämnden   2013-09-09 - 2014-12-31
Kultur- och fritidsnämnden   2006-11-01 - 2010-12-31