Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Annie Östlund
Politiskt Parti
(C)
E-post
Annie.Ostlund@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 12 av 12.
Uppdrag
Arena Huddinge AB, styrelse
Bygglovs- och tillsynsnämnden
Bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskott
Föreningen Arena Huddinge, styrelse
Huddinge kommuns näringslivsberedning
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens klimat- och miljöutskott
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
Krisledningsnämnd
Mälardalsråd
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 2 av 2.
Tidigare uppdrag Period
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Huddinge kommuns näringslivsberedning 2021-05-05 - 2022-12-31