Ledamöter i Bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskott

Mandatperiod
Sekreterare Matilda Hansson Vigedal
Namn Organisation Ort Uppdrag
Cem Delen   (L)      Ordförande  
Henrik Juhlin   (C)      1:e vice ordf  
Vakant   (DP)      Ledamot  
Britt Björneke   (V)      2:e vice ordf  
Claes-Johan Bonde   (M)      Ledamot  
Khalida Marefat   (S)      Ledamot  

Cecilia Sundberg   (M)      Ersättare  
Thomas Hanbo   (DP)      Ersättare  
Robert Andersson   (HP)      Ersättare  
Konstantinos Tsampazis   (S)      Ersättare  
Peter Johansson   (MP)      Ersättare  


1 av 1