Förtroendevald

Fotografi av Lars Björkman
Namn
Lars Björkman
Politiskt Parti
Mobil
070 639 00 00
E-post
lars.bjorkman@huddinge.se
Adress
Gustav Adolfsvägen 18
Postnummer
141 32
Ort
Huddinge
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 6 av 6.
Uppdrag
Huddinge kommuns näringslivsberedning
Huge Bostäder AB, styrelse
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens klimat- och miljöutskott
Östra Sveriges Luftvårdsförbund, ombud
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 45 av 45.
Tidigare uppdrag Period
Beredning för trygghet, prevention och demokrati 2019-01-30 - 2023-01-01
Demokrati- och mångfaldsberedning 2010-11-01 - 2014-10-31
Huddinge kommuns näringslivsberedning 2019-03-06 - 2022-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse 2017-03-27 - 2017-12-31
Huddinges funktionshinderråd 2019-01-30 - 2022-12-31
Huddinges funktionshinderråd 2015-01-01 - 2018-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse 2019-01-01 - 2022-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse 2017-12-11 - 2018-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse 2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse 2015-05-11 - 2017-11-17
Inera AB, ombud 2021-01-01 - 2021-12-31
Inera AB, ombud 2020-01-01 - 2020-12-31
Inera AB, ombud 2019-01-01 - 2019-12-31
Inera AB, ombud 2017-11-29 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige 2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige 2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen 2018-10-16 - 2022-10-15
Kommunstyrelsen 2014-10-21 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen 2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsen 2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24 - 2022-10-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-01 - 2018-10-15
Kommunstyrelsens råd för preventionsarbete 2021-06-16 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2018-10-24 - 2022-10-30
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2014-12-01 - 2018-10-15
Krisledningsnämnden 2020-01-01 - 2020-10-31
Miljöberedningen 2015-06-17 - 2018-10-15
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm 2019-01-01 - 2022-12-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm 2015-01-01 - 2018-12-31
Rådet för fysisk planering 2015-06-17 - 2018-10-15
Samhällsbyggnadsnämnden 2011-01-01 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden 2011-01-01 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden 2007-01-01 - 2010-12-31
Socialnämnden 2015-01-01 - 2016-09-12
Stockholmsregionens Försäkring AB, ombud 2021-01-01 - 2021-12-31
Stockholmsregionens Försäkring AB, ombud 2020-01-01 - 2020-12-31
Stockholmsregionens Försäkring AB, ombud 2019-01-01 - 2019-12-31
Stockholmsregionens Försäkring AB, ombud 2018-01-01 - 2018-12-31
Stockholmsregionens Försäkring AB, ombud 2017-01-01 - 2017-12-31
Stockholmsregionens Försäkring AB, ombud 2016-01-01 - 2016-12-08
Stockholmsregionens Försäkring AB, ombud 2015-01-28 - 2015-12-31
Östra Sveriges Luftvårdsförbund, ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Östra Sveriges Luftvårdsförbund, ombud 2015-01-28 - 2018-12-31