Lars Björkman
Namn Lars Björkman
Politiskt parti (HP)
Mobil 070 639 00 00
E-post2 lars.bjorkman@huddinge.se
Adress Gustav Adolfsvägen 18 
Postnummer 141 32
Ort Huddinge
   
Uppdrag
Huddinge kommuns näringslivsberedning  
Huddinges funktionshinderråd  
Huge Bostäder AB, styrelse  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott  
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm  
Trygghets- och delaktighetsberedning  
Östra Sveriges Luftvårdsförbund, ombud  
Tidigare uppdrag Period
Demokrati- och mångfaldsberedning   2010-11-01 - 2014-10-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse   2017-03-27 - 2017-12-31
Huddinges funktionshinderråd   2015-01-01 - 2018-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse   2017-12-11 - 2018-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse   2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse   2015-05-11 - 2017-11-17
Inera AB, ombud   2019-01-01 - 2019-12-31
Inera AB, ombud   2017-11-29 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen   2014-10-21 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen   2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsen   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2014-12-01 - 2018-10-15
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott   2014-12-01 - 2018-10-15
Miljöberedningen   2015-06-17 - 2018-10-15
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm   2015-01-01 - 2018-12-31
Rådet för fysisk planering   2015-06-17 - 2018-10-15
Samhällsbyggnadsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Socialnämnden   2015-01-01 - 2016-09-12
Stockholmsregionens Försäkring AB, ombud   2019-01-01 - 2019-12-31
Stockholmsregionens Försäkring AB, ombud   2018-01-01 - 2018-12-31
Stockholmsregionens Försäkring AB, ombud   2017-01-01 - 2017-12-31
Stockholmsregionens Försäkring AB, ombud   2016-01-01 - 2016-12-08
Stockholmsregionens Försäkring AB, ombud   2015-01-28 - 2015-12-31
Östra Sveriges Luftvårdsförbund, ombud   2015-01-28 - 2018-12-31