Lars Björkman
Namn Lars Björkman
Politiskt parti (HP)
Mobil 070 639 00 00
E-post1 lars.bjorkman@huddinge.se
Adress Gustav Adolfsvägen 18 
Postnummer 141 32
Ort Huddinge
   
Uppdrag
Huddinges råd för funktionshinderfrågor  
Huge Bostäder AB, styrelse  
Inera AB, ombud  
Kommunfullmäktige  
Kommunförbundet Stockholms län  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott  
Miljöberedningen  
Rådet för fysisk planering  
Stockholmsregionens Försäkring AB, ombud  
Östra Sveriges Luftvårdsförbund, ombud  
Tidigare uppdrag Period
Demokrati- och mångfaldsberedning   2010-11-01 - 2014-10-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse   2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse   2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse   2015-05-11 - 2017-11-17
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen   2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsen   2006-11-01 - 2010-10-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Socialnämnden   2015-01-01 - 2016-09-12
Stockholmsregionens Försäkring AB, ombud   2017-01-01 - 2017-12-31
Stockholmsregionens Försäkring AB, ombud   2016-01-01 - 2016-12-08
Stockholmsregionens Försäkring AB, ombud   2015-01-28 - 2015-12-31