Ledamöter i Huge Bostäder AB, styrelse

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Gunilla Helmerson   (M)      Ordförande  
Mathias Övelius   (DP)   Skogås   1:e vice ordf  
Ann-Marie Högberg   (S)   Huddinge   2:e vice ordf  
Kennet Bergh   (M)   Huddinge   Ledamot  
Henrik Boltenstål   (M)      Ledamot  
Petra Nilsson   (L)      Ledamot  
Lars-Göran Sander   (C)      Ledamot  
Emil Buskas   (S)   Huddinge   Ledamot  
Marie Fors   (S)      Ledamot  
Peter Johansson   (MP)      Ledamot  
Britt Björneke   (V)      Ledamot  
Martin Nigals   (SD)   Trångsund   Ledamot  

Daniel Dronjak   (M)      Ersättare  
Christer Berg   (KD)      Ersättare  
Lars Björkman   (HP)   Huddinge   Ersättare  
Bilal Dogan   (S)      Ersättare  
Eeva Laine   (S)      Ersättare  
Leif Nysmed   (S)      Ersättare  


1 av 1