Ledamöter i Huge Bostäder AB, styrelse

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Gunilla Helmerson   (M)      Ordförande  
Kennet Bergh   (M)   Huddinge   1:e vice ordf  
Ann-Marie Högberg   (S)   Huddinge   2:e vice ordf  
Mats Österholm   (M)      Ledamot  
Martin Lindström   (C)      Ledamot  
Petra Nilsson   (L)      Ledamot  
Patrik Willingstam   (DP)      Ledamot  
Emil Buskas   (S)   Huddinge   Ledamot  
Christina Lyngå   (S)   Huddinge   Ledamot  
Britt Björneke   (V)      Ledamot  
Carina Sundström   (MP)      Ledamot  
Martin Nigals   (SD)   Trångsund   Ledamot  

Anna Bredin   (M)      Ersättare  
Christer Berg   (KD)      Ersättare  
Lars Björkman   (HP)   Huddinge   Ersättare  
Leif Nysmed   (S)      Ersättare  
Marie Fors   (S)      Ersättare  
Staffan Wille Alexander Birksten   (S)      Ersättare  


1 av 1