Ingen bild
Namn Emil Holmlund
Politiskt parti (DP)
   
Uppdrag
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Kommunfullmäktige  
Tidigare uppdrag Period