Ledamöter i Södertörns Fjärrvärme AB, styrelse

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Christina Eklund   (M)   Segeltorp   Ledamot  
Roland Gustavsson   (L)      Ledamot  
Tomas Henriksson   (S)   Vårby   Ledamot  
Ulrika Snellman   VD Södertörns Energi AB      Ledamot  

Eva Carlsson-Paulsén   (M)      Ersättare  
Peter Axelsson   (DP)      Ersättare  
Karin Andersson   (S)      Ersättare  


1 av 1