Rasmus Lenefors
Namn Rasmus Lenefors
Politiskt parti (S)
Telefon 0853530145
E-post1 Rasmus.Lenefors@huddinge.se
   
Uppdrag
Arena Huddinge AB, styrelse  
Demokratiberedningen  
Föreningen Arena Huddinge, styrelse  
Huge Fastigheter AB, ombud  
Högskolerådet  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Kultur- och fritidsnämnden  
Nätverket Healthy Cities  
Samverkansforum för arbetsmarknadsfrågor  
Södertörns Energi AB  
Tidigare uppdrag Period