Rasmus Lenefors
Namn Rasmus Lenefors
Politiskt parti (S)
Telefon 0853530145
E-post2 Rasmus.Lenefors@huddinge.se
   
Uppdrag
Arena Huddinge AB, styrelse  
Demokratiberedningen  
Föreningen Arena Huddinge, styrelse  
Huddinge Samhällsfastigheter AB, ombud  
Huge Bostäder AB, ombud  
Högskolerådet  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott  
Kultur- och fritidsnämnden  
Nätverket Healthy Cities  
Samverkansforum för arbetsmarknadsfrågor  
Södertörns Energi AB  
Tidigare uppdrag Period
Demokratiberedningen   2016-12-05 - 2018-10-14
Huge Fastigheter AB, ombud   2017-01-01 - 2017-11-17
Kommunstyrelsen   2018-02-04 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen   2016-09-26 - 2017-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2018-03-14 - 2018-10-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2016-09-28 - 2017-10-31