Förtroendevald

Fotografi av Rasmus Lenefors
Namn
Rasmus Lenefors
Politiskt Parti
(S)
Telefon
0853530145
E-post
Rasmus.Lenefors@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 11 av 11.
Uppdrag
Grundskolenämnden
Grundskolenämndens arbetsutskott
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse
Högskolerådet
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Krisledningsnämnd
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm
Södertörns Fjärrvärme AB, styrelse
Valberedningen
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 38 av 38.
Tidigare uppdrag Period
Arena Huddinge AB, styrelse 2019-04-01 - 2023-03-31
Arena Huddinge AB, styrelse 2016-09-26 - 2019-04-24
Beredning för trygghet, prevention och demokrati 2019-01-30 - 2023-01-01
Demokratiberedningen 2018-10-15 - 2018-12-17
Demokratiberedningen 2016-12-05 - 2018-10-14
Föreningen Arena Huddinge, styrelse 2019-04-01 - 2023-03-31
Föreningen Arena Huddinge, styrelse 2016-09-26 - 2019-04-24
Grundskolenämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Grundskolenämndens arbetsutskott 2019-01-01 - 2022-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse 2021-03-08 - 2022-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB, ombud 2021-01-01 - 2021-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB, ombud 2020-01-01 - 2020-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB, ombud 2019-01-01 - 2019-12-31
Huddinge Samhällsfastigheter AB, ombud 2018-01-01 - 2018-12-31
Huge Bostäder AB, ombud 2021-01-01 - 2021-12-31
Huge Bostäder AB, ombud 2020-01-01 - 2020-12-31
Huge Bostäder AB, ombud 2019-01-01 - 2019-12-31
Huge Bostäder AB, ombud 2018-01-01 - 2018-12-31
Huge Fastigheter AB, ombud 2017-01-01 - 2017-11-17
Högskolerådet 2019-01-01 - 2022-12-31
Högskolerådet 2016-09-28 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen 2018-10-16 - 2022-10-15
Kommunstyrelsen 2018-02-04 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen 2016-09-26 - 2017-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-24 - 2022-10-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-14 - 2018-10-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-28 - 2017-10-31
Kommunstyrelsens råd för preventionsarbete 2021-06-16 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2018-10-24 - 2022-10-30
Krisledningsnämnden 2020-01-01 - 2020-10-31
Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-19 - 2018-12-31
Mälardalsråd 2019-01-01 - 2022-12-31
Nätverket Healthy Cities 2017-03-15 - 2018-12-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm 2019-01-01 - 2022-12-31
Samverkansforum för arbetsmarknadsfrågor 2016-09-28 - 2018-12-31
Södertörns Energi AB, styrelse 2019-04-01 - 2023-03-31
Södertörns Energi AB, styrelse 2016-09-26 - 2019-04-21