Ledamöter i Grundskolenämndens arbetsutskott

Mandatperiod
Sekreterare Ewa-Marie Ås
Namn Organisation Ort Uppdrag
Jelena Drenjanin   (M)      Ordförande  
Gorges Barkho   (KD)      Ledamot  
Christopher Smith   (L)      Ledamot  
Rasmus Lenefors   (S)      Ledamot  
Louise Rollins   (MP)      Ledamot  

Bengt Dahnell   (M)      Ersättare  
Martin Lindström   (C)      Ersättare  
Pia Berggren   (DP)      Ersättare  
Fredrik Fjällström   (S)      Ersättare  
Leif Tjärnstig   (V)      Ersättare  


1 av 1