Grundskolenämndens arbetsutskott

Sekreterare: Ewa-Marie Ås

Ledamöter under den valda mandatperioden. Visar ledamot 1 – 10 av 10.
Namn Parti Uppdrag
Rasmus Lenefors (S) Ordförande
Didrik von Seth (C) 1:e Vice ordförande
Hampus Holmgren (M) 2:e vice ordförande
Robert Andersson (HP) Ledamot
Bo Källström (L) Ledamot

Lena Berg (S) Ersättare
Moa Eliasson (MP) Ersättare
Leif Tjärnstig (V) Ersättare
Anna Sjösten Yderhag (M) Ersättare
Mats Forssén (DP) Ersättare


Sida 1 av 1