Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Didrik von Seth
Politiskt Parti
(C)
E-post
Didrik.von-Seth@huddinge.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 5 av 5.
Uppdrag
Grundskolenämnden
Grundskolenämndens arbetsutskott
Kommunfullmäktige
Södertörns Energi AB, styrelse
Valberedningen
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 6 av 6.
Tidigare uppdrag Period
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor 2020-02-10 - 2022-10-14
SRV Återvinning AB, styrelse 2019-04-01 - 2023-03-31
SRV Återvinning AB, styrelse 2018-03-26 - 2019-04-16
Valberedningen 2018-10-15 - 2022-10-18