Ledamöter i Södertörns Energi AB, styrelse

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Daniel Dronjak   (M)      Ledamot  
Sara Heelge Vikmång   (S)      Ledamot  
Niklas Johansson   (KD)      Ledamot  

Love Bergström   (M)      Ersättare  
Bengt Åkerblom   (C)      Ersättare  
Rasmus Lenefors   (S)      Ersättare  


1 av 1