Karl Henriksson
Namn Karl Henriksson
Politiskt parti (KD)
Telefon 08-53531351
E-post1 Karl.Henriksson@huddinge.se
Adress Storvretsvägen 42, 5 tr 
Postnummer 142 34
Ort Skogås
   
Uppdrag
Föreningen Arena Huddinge, ombud  
Förskolenämnden  
Huge Fastigheter AB, ombud  
Kommunfullmäktige  
Kommunförbundet Stockholms län  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott  
Valberedningen  
Tidigare uppdrag Period
Föreningen Arena Huddinge, ombud   2016-01-01 - 2016-12-31
Föreningen Arena Huddinge, ombud   2015-01-28 - 2015-12-31
Huddinges pensionärsråd   2011-01-13 - 2014-12-31
Huge Fastigheter AB, ombud   2016-01-01 - 2016-12-31
Huge Fastigheter AB, ombud   2015-01-28 - 2015-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen   2006-11-01 - 2010-10-31
Rådet för fysisk planering   2015-06-17 - 2016-12-14
Valberedningen   2010-11-01 - 2014-10-20
Äldreomsorgsnämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Äldreomsorgsnämnden   2007-01-01 - 2010-12-31