Ledamöter i Ombud till förbundsmöte i Storsthlm

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Daniel Dronjak   (M)      Ombud  
Christina Eklund   (M)      Personlig ersättare   
Tomas Selin   (C)      Ombud  
Jelena Drenjanin   (M)      Personlig ersättare  
Malin Danielsson   (L)      Ombud  
Lars Björkman   (HP)   Huddinge   Personlig ersättare  
Karl Henriksson   (KD)      Ombud  
Ingalill Söderberg   (DP)   Trångsund   Personlig ersättare  
Sara Heelge Vikmång   (S)      Ombud  
Anneli Sjöberg   (S)      Personlig ersättare  
Rasmus Lenefors   (S)      Ombud  
Yossi Sigal   (S)      Personlig ersättare  
Niklas Bougt   (V)      Ombud  
Anders Lönroth   (MP)      Personlig ersättare  
Mats Arkhem   (SD)      Ombud  
Martin Nigals   (SD)   Trångsund   Personlig ersättare  


1 av 1