Anders Lönroth
Namn Anders Lönroth
Politiskt parti (MP)
E-post1 anders.lonroth@mp.se
E-post2 Anders.Lonroth@huddinge.se
   
Uppdrag
Gymnasienämnden  
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Valberedningen  
Tidigare uppdrag Period
Kommunstyrelsen   2018-08-20 - 2018-10-31
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott   2018-08-20 - 2018-10-15