Anders Lönroth
Namn Anders Lönroth
Politiskt parti (MP)
Telefon 070 198 88 36
E-post1 anders.lonroth@mp.se
E-post2 Anders.Lonroth@huddinge.se
   
Uppdrag
Klimat- och stadsmiljönämnden  
Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskott  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm  
Tyresåns Vattenvårdsförbund, styrelse  
Östra Sveriges Luftvårdsförbund, ombud  
Tidigare uppdrag Period
Gymnasienämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen   2018-10-16 - 2022-10-15
Kommunstyrelsen   2018-08-20 - 2018-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2018-10-24 - 2022-10-30
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott   2018-08-20 - 2018-10-15
Krisledningsnämnden   2020-01-01 - 2020-10-31
Valberedningen   2018-10-15 - 2022-10-18