Sven Pernils
Namn Sven Pernils
Politiskt parti (SD)
E-post2 Sven-Erik.Pernils@huddinge.se
   
Uppdrag
Förskolenämnden  
Grundskolenämnden  
Klimat- och stadsmiljönämnden  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Socialnämnden  
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Grundskolenämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Klimat- och stadsmiljönämnden   2019-09-30 - 2020-11-01
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14