Daniel Dronjak
Namn Daniel Dronjak
Politiskt parti (M)
Telefon 08 535 301 57
E-post2 daniel.dronjak@huddinge.se
   
Uppdrag
Arena Huddinge AB, styrelse  
Föreningen Arena Huddinge, styrelse  
Huddinge kommuns näringslivsberedning  
Kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott  
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm  
Politisk styrgrupp för övergripande infrastrukturfrågor med anknytning till Sverigeförhandlingen och andra statliga och regionala aktörer  
SRV Återvinning AB, ombud  
Södertörns Energi AB, styrelse  
Tidigare uppdrag Period
Arena Huddinge AB, styrelse   2015-04-24 - 2019-04-24
Föreningen Arena Huddinge, styrelse   2015-04-24 - 2019-04-24
Föreningen Arena Huddinge, styrelse   2011-01-01 - 2015-04-23
Huddinge Samhällsfastigheter AB , styrelse   2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse   2017-12-11 - 2018-12-31
Huge Bostäder AB, styrelse   2017-03-27 - 2017-12-31
Huge Fastigheter AB, styrelse   2015-01-01 - 2017-11-17
Huge Fastigheter AB, styrelse   2011-01-01 - 2014-12-31
Högskolerådet   2019-01-01 - 2020-12-02
Högskolerådet   2016-09-28 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen   2014-10-21 - 2018-10-15
Kommunstyrelsen   2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsen   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2014-12-01 - 2018-10-15
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott   2014-12-01 - 2018-10-15
Krisledningsnämnden   2020-01-01 - 2020-10-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm   2015-01-01 - 2018-12-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm   2011-01-01 - 2014-12-31
Planerings- och personalutskottet   2010-12-01 - 2014-11-30
Planerings- och personalutskottet   2006-12-01 - 2010-11-30
Politisk styrgrupp för övergripande infrastrukturfrågor med anknytning till Sverigeförhandlingen och andra statliga och regionala aktörer   2016-03-30 - 2018-12-31
Rådet för fysisk planering   2015-06-17 - 2018-05-30
SRV Återvinning AB, ombud   2020-01-01 - 2020-12-31
SRV Återvinning AB, ombud   2019-01-01 - 2019-12-31
SRV Återvinning AB, ombud   2018-01-01 - 2018-12-31
SRV Återvinning AB, ombud   2017-01-01 - 2017-12-31
SRV Återvinning AB, ombud   2016-01-01 - 2016-12-31
SRV Återvinning AB, ombud   2015-01-28 - 2015-12-31
Stiftelsen Flemingsberg Science   2017-01-01 - 2019-12-31
Styrgrupp för gemensamma utvecklingsfrågor   2015-01-28 - 2018-12-31
Styrgrupp för gemensamma utvecklingsfrågor   2011-09-26 - 2014-12-31
Södertörns Energi AB, styrelse   2015-04-22 - 2019-04-21
Södertörns Energi AB, styrelse   2011-04-23 - 2015-04-22
Tillfällig politisk styrgrupp för Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn   2015-01-28 - 2016-03-30
Tillfällig politisk styrgrupp för Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn   2014-04-28 - 2014-12-31