Ledamöter i Södertörns Brandförsvarsförbund, förbundsdirektionen

Mandatperiod
Sekreterare
Namn Organisation Ort Uppdrag
Anti Avsan   (M)   Segeltorp   Ledamot  
Ann-Marie Högberg   (S)   Huddinge   Ledamot  

Kennet Bergh   (M)   Huddinge   Ersättare  
Anneli Sjöberg   (S)      Ersättare  


1 av 1