Anneli Sjöberg
Namn Anneli Sjöberg
Politiskt parti (S)
E-post2 Anneli.Sjoberg@huddinge.se
   
Uppdrag
Kommunfullmäktige  
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm  
Socialnämnden  
Södertörns Brandförsvarsförbund, förbundsdirektionen  
Valberedningen  
Tidigare uppdrag Period
AB Vårljus   2017-01-01 - 2017-12-31
Förskolenämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Förskolenämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Förskolenämndens arbetsutskott   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen   2018-10-16 - 2022-10-15
Kommunstyrelsen   2017-12-11 - 2018-10-31
Kommunstyrelsen   2014-10-21 - 2017-12-11
Kommunstyrelsen   2010-11-08 - 2014-10-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2018-10-24 - 2022-10-30
Krisledningsnämnden   2020-01-01 - 2020-10-31
Ombud till förbundsmöte i Storsthlm   2015-01-01 - 2018-12-31
Socialnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Södertörns Brandförsvarsförbund, förbundsdirektionen   2015-01-01 - 2018-12-31
Valberedningen   2018-10-15 - 2022-10-18
Valberedningen   2014-10-21 - 2018-10-14
Vårljus AB, ombud   2021-01-01 - 2021-12-31
Vårljus AB, ombud   2020-01-01 - 2020-12-31
Vårljus AB, ombud   2019-01-01 - 2019-12-31
Vårljus AB, ombud   2018-01-01 - 2018-12-31
Vårljus AB, ombud   2016-01-01 - 2016-10-13
Vårljus AB, ombud   2015-01-28 - 2015-12-31