Anneli Sjöberg
Namn Anneli Sjöberg
Politiskt parti (S)
E-post1 Anneli.Sjoberg@huddinge.se
   
Uppdrag
AB Vårljus  
Kommunfullmäktige  
Kommunförbundet Stockholms län  
Kommunstyrelsen  
Socialnämnden  
Södertörns Brandförsvarsförbund, förbundsdirektionen  
Valberedningen  
Tidigare uppdrag Period
Förskolenämnden   2011-01-01 - 2014-12-31
Förskolenämnden   2007-01-01 - 2010-12-31
Kommunfullmäktige   2010-11-01 - 2014-10-14
Kommunfullmäktige   2006-11-01 - 2010-10-31
Kommunstyrelsen   2010-11-08 - 2014-10-20
Vårljus AB, ombud   2016-01-01 - 2016-10-13
Vårljus AB, ombud   2015-01-28 - 2015-12-31