Ledamöter i Valnämnden

Mandatperiod
Sekreterare Sofie Wadström
Namn Organisation Ort Uppdrag
Ewa Alexandersson   (M)      Ordförande  
Bodil Wiker-Åkerblom   (L)   Skogås   Vice ordförande  
Henrik Juhlin   (C)   Huddinge   Ledamot  
Axel Björneke   (S)      Ledamot  
Lena Berg   (S)      Ledamot  

Kjell Vingmyr   (KD)   Huddinge   Ersättare  
Tomas Ekroth   (DP)      Ersättare  
Jan Hermansson   (HP)      Ersättare  
Christina Axelsson   (S)      Ersättare  
Marianne Broman   (MP)      Ersättare  


1 av 1