Ledamöter i Valnämnden

Mandatperiod
Sekreterare Helena Gerrby
Namn Organisation Ort Uppdrag
Ewa Alexandersson   (M)      Ordförande  
Bodil Wiker-Åkerblom   (L)   Skogås   Vice ordförande  
Henrik Juhlin   (C)   Huddinge   Ledamot  
Axel Björneke   (S)      Ledamot  
Rodney Engman   (S)   Huddinge   Ledamot  

Kjell Wingmyr   (KD)   Huddinge   Ersättare  
Tomas Ekroth   (DP)      Ersättare  
Jan Hermansson   (HP)      Ersättare  
Lena Berg   (S)      Ersättare  
Vakant   (MP)      Ersättare  


1 av 1