Ingen bild
Namn Malin Ahlgren
Politiskt parti (V)
E-post2 Malin.Ahlgren@huddinge.se
   
Uppdrag
Förskolenämnden  
Tidigare uppdrag Period